Náhradní plnění přinese prospěch Vám i handicapovaným!

Povinný podíl zaměstnanců OZP splníte hravě a bezstarostně odběrem podpůrných služeb v režimu náhradního plnění 2014!

Poradíme Vám, jak na to!

Zaměstnávání OZP

Práce je důležitou součástí našeho života. Přináší užitek, osobní rozvoj, společenské postavení a v neposlední řadě finanční prosperitu. Lidé se zdravotním postižením jsou stejní jako my, možná o něco cílevědomější a pokornější, a proto je důležité a má smysl podporovat zaměstnávání OZP (osoby se zdravotním postižením) a zajistit těmto spoluobčanům důstojné možnosti seberealizace a zlepšení životní úrovně. 

Kdo jsou OZP?

OZP jsou fyzické osoby, které na základě lékařského potvrzení uzná správa sociálního zabezpečení za invalidní. Invalidita se přisuzuje v prvním a druhém, a ve třetím stupni, který je určen pro osoby s těžkým postižením. Vydané vyjádření (pracovní rekomandace) obsahuje pracovní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců při hledání vhodných pracovních míst.

Nepřímá podpora v zaměstnávání OZP

Podpořit zaměstnávání OZP je i v zájmu našich zákonodárců. Proto je uzákoněna povinnost pro všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, zaměstnat OZP. Mohou však i využít možnosti nepřímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to formou náhradního plnění. Při využití této možnosti, tak mohou získat praktické služby a ještě k tomu podpořit zaměstnávání OZP a zaměstnávání invalidních důchodců.  

Společnosti, které nabízejí náhradní plnění, bez problémů zajišťují i práce pro ZTP (zvlášť těžké postižení).   

Nikdo není neomylný

Přestože se stát snaží všemožně podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců, občas se jejich snaha mine účinkem. Důkazem toho je „důmyslný“ systém sKaret, který namísto ulehčení životní situace, mnohým OZP zkomplikoval a ztížil život. Počáteční (asi dobrá) teoretická myšlenka sKaret se v praxi ukázala jako problematická a ne plně funkční.

OZP jsou jako každý z nás

Podporovat zaměstnávání OZP by mělo být automatické pro každého zaměstnavatele. Poznali by, že OZP jsou pracovití, cílevědomí a své zaměstnání berou velmi zodpovědně. Váží si každé pracovní příležitosti, chtějí být soběstační a prospěšní v naší společnosti ne jen pobírat sociální dávky a nečinně hledět z okna.   

Kontaktujte nás!

Odběr služeb pro náhradní plnění 2023 je možné zajistit v kterémkoli kraji České republiky.

Máte-li zájem poptat služby pro náhradní plnění, napište nám.

Užitečné informace

Výklad pojmů

V souvislosti se zaměstnáváním OZP a samotným náhradním plněním existuje v Zákoně o zaměstnanosti, novelizovaném k 1. 1. 2012, mnoho pojmů a zkratek, které Vám zde přiblížíme a zobecníme.

více »

Zaměstnávání OZP v EU

Téměř v každé zemi Evropské unie je nějakým způsobem uzákoněna a uzpůsobena podpora v zaměstnávání zdravotně postižených osob.

více »

Důležité odkazy:

Aktuální znění relevantní legislativy

Perspektiva handicapovaných
je na každém z nás

"Zdravotní postižení je otázkou vnímání. Pokud člověk zvládne dělat jednu věc pořádně, je potřebný."

Martina Navrátilová