Náhradní plnění přinese prospěch Vám i handicapovaným!

Povinný podíl zaměstnanců OZP splníte hravě a bezstarostně odběrem podpůrných služeb v režimu náhradního plnění 2014!

Poradíme Vám, jak na to!

Kalkulačka pro náhradní plnění 2023

Lámete si hlavu, jak vypočítat povinný podíl OZP zaměstnanců, náhradní plnění či finanční odvod státu? Náš průvodce Vás provede těmito výpočty krok za krokem.

Jestliže Vás zajímají nejaktuálnější informace z oblasti náhradního plnění, navštivte stránku D.I.SEVEN, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení k roku 2023.

Příklad výpočtu náhradního plnění 2023

Následující příklad reflektuje výpočet náhradního plnění za rok 2022. Náhradní plnění 2023 bude mít své přesné výpočty až koncem roku 2023, kdy bude Českým statistickým úřadem vyhlášena průměrná měsíční mzda (PMM) v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 2023.

Průměrná měsíční mzda (PMM) za rok 2022 (I.-III. Q) = 39 306 Kč.

Společnost např. zaměstnává v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců celkem 150 osob.

Povinný podíl zaměstnávání OZP

Při přímém zaměstnávání OZP by společnost o 150 zaměstnancích měla zaměstnávat 6 osob se zdravotním postižením, aby splnila 4% povinný podíl.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců

 

150 zaměstnanců

Povinný podíl zaměstnávání OZP (4%)

150 x 0,04

6 OZP

 

Náhradní plnění povinného podílu

Společnost využije některou z nabídek náhradního plnění. Vybere si služby nebo zboží v minimálním objemu sedminásobku průměrné mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnávat.

Náhradní plnění za 1 OZP

7 x 39 306

275 142 Kč

Náhradní plnění za 6 OZP

6 x 275 142

1 650 852 Kč

 

Odvod státu aneb finanční plnění povinného podílu

Firma zaplatí státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnat.

Odvod státu za 1 OZP

 2,5 x 39 306

98 265 Kč

Odvod státu za 6 OZP

 6 x 98 265

589 590 

Úspora

Úspora vzniká tam, kde peníze pragmaticky investujete do služeb či výrobků či zakázek, které potřebujete, a tím pádem tyto finance prospěšně obrátíte namísto toho, abyste je stroze vydali bez užitku ve formě odvodu do státního rozpočtu. Úspora je rovna částce, kterou byste státu odvedli (v našem příkladu by jste s náhradním plněním 2023 ušetřili 589 590 Kč). Odběrem náhradního plnění tak můžete také efektivněji optimalizovat své náklady.

 

Kontaktujte nás!

Odběr služeb pro náhradní plnění 2023 je možné zajistit v kterémkoli kraji České republiky.

Máte-li zájem poptat služby pro náhradní plnění, napište nám.

Užitečné informace

Výklad pojmů

V souvislosti se zaměstnáváním OZP a samotným náhradním plněním existuje v Zákoně o zaměstnanosti, novelizovaném k 1. 1. 2012, mnoho pojmů a zkratek, které Vám zde přiblížíme a zobecníme.

více »

Zaměstnávání OZP v EU

Téměř v každé zemi Evropské unie je nějakým způsobem uzákoněna a uzpůsobena podpora v zaměstnávání zdravotně postižených osob.

více »

Důležité odkazy:

Aktuální znění relevantní legislativy

Perspektiva handicapovaných
je na každém z nás

"Zdravotní postižení je otázkou vnímání. Pokud člověk zvládne dělat jednu věc pořádně, je potřebný."

Martina Navrátilová